Retevis Code Plug editor är ett program som redigerar befintlig
codeplugg. Man programmerar inte radion med detta utan bara
ändrar och sparar.

Man kan T.ex. ändra ordning i Digital contcts eller Channels
Information så att det kommer i den ordning man vill ha det.

Tillbaka